Способност и вештина коришћења интелигенције у послу, међуличним односима и свакодневном животу. Е. и. је метаспособност, особен сложај диспозиција личности, који нам омогућава да успешно користимо не само „хладну“, апстрактну интелигенцију, него и остале способности и вештине које су неопходне за складан, успешан и здрав живот. Склоп црта који сачињава е. и. чине способност саморазумевања (сагледавање својих способности, потреба, осећања и конфликта), способност самоконтроле (обуздавање „токсичних“ емоција као што су бес, завист, страх), самоувереност (самопоуздање, оптимизам), способност емпатије (разумевање осећања других), способност успостављања и одржавања складних међуљудских односа, као и решавање интерперсоналних сукоба. Људи који имају развијенију е. и. не само да су успешнији у друштву, у професионалној делатности и браку, него су ментално и физички здравији и отпорнији на болести. Блиска је социјалној интелигенцији.


Извори:

Trebješanin, Ž.(2008): Rečnik psihologije;  Stubovi kulture, Beograd

Krstić D. (1991):- Psihološki rečnik; Drugo dopunjeno izdanje; Savremena administracija, Beograd

Forum detaljnije…