Пролазно стање настало услед наког изненадног и тешког губитка, физичког обољења или разочарања, а карактеришу га осећање безвољности, малодушности, очајања, као и самооптуживање и аутоагресивност.

Извори:

Требјешанин, Ж.(2008): Речник психологије;  Стубови културе, Београд

Forum detaljnije…