Непријатни афект који се састоји од снажног и бурног излива неконтролисане мржње, љутње, јарости и гнева према некој особи или предмету. На унутрашњем, физиолошком плану б. карактерише активирање симпатичког нервног система, те отуд убрзан рад срца, повишен крвни притисак, убрзано дисање, појачано лучење глукозе из јетре и адреналина из сржи надбубрежне жлезде, као и повећање снаге скелетних мишића, а на спољашњем, телесном плану испољава се у живој гестикулацији, викању, лупању ногама, стезању песница, црвенилу лица, претећим покретима и борбеном ставу целог тела. На субјективном плану, б. се доживљава као стање непријатности, „сужења“ или „помрачења“ свести у којем је особа „обузета“ афектом као неком демонском силом. Први изливи снажног и неконтролисаног б. срећу се код деце у раном узрасту онда када им се ускрати задовољење неке жеље. Неке одрасле особе (ауторитарне, хистеричке или са колеричним темпераментом) склоније су овом афекту него друге. Често реаговање б. поузан је знак ниског прага толеранције на фрустрацију. Савремена истраживања указују да се код особа које су релативно често обузете б. повећавају шансе да оболе од психосоматских поремећаја.


Извори:

Trebješanin, Ž.(2008): Rečnik psihologije;  Stubovi kulture, Beograd

Krstić D. (1991):- Psihološki rečnik; Drugo dopunjeno izdanje; Savremena administracija, Beograd

Forum detaljnije…