биографија

Дипломирани психолог и ТА практичар

Дуња Топалски

Дуња Топалски је дипломирани психолог и ТА практичар. Психологију је дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду. Од 2017. године ради у Центру за рехабилитацију и ресоцијализацију од болести зависности – „ЗЕМЉА ЖИВИХ“.  Са клијентима ради групно и индивидуално саветовање, а подршку пружа зависницима од алкохола, дроге и коцке. Поред болести зависности,  психолошку подршку пружа клијентима у оквиру „Новосадског хуманитарног центра“ где ради са адолесцентима који имају кризу идентитета, проблеме у породици или проблеме са законом. Психолошко саветовање обавља и у хуманитарној организацији „Владика ПЛАТОН Атанацковић“ која се бави бригом и негом старих и болесних особа.

Саветодавни рад је усмерен на све узрасте.

Бави се адолесцентским проблемима као што су самоповређивање, суицидалне идеације, деликвенција, асоцијално понашање, „искривљена“ слика о себи, „експериментисање“ са наркотицима.

У двадесетим годинама најчешће се јављају клијенти са анксиозним потешкоћама, социјалном анксиозношћу, проблемима са регулацијом беса, или проблемима сепарације од примарне породице.

У тридесетим су проблеми везани за усклађивање породичног живота, васпитање деце уз пословно ангажовање, немогућност проналажења адекватног партнера, усамљеност, анксиозност, „функционална“ зависност од психоактивних супстанци.

У четрдесетим је акценат или на побољшању квалитета живота, или коначно поражавајуће откриће да се се нисмо адекватно уклопили у свет одраслих, проблем сазревања.

У педесетим годинама, често и раније, јављају се проблеми око бриге о здрављу чланова породице, нарочито родитеља.

Psihoterapija/Novi Sad

Psihološko savetovanje/Novi Sad

Psiholog/Novi Sad

Psiholog/Dunja Topalski

Topalski/Novi Sad