ДЕЛИНKВЕНЦИЈА

(од lat. delinquere = оманути, погрешити, преступити) Преступничко понашање, вршење кривичних дела. Д. има своје социјалне, социјално психолошке и индивидуално психолошке узроке и чиниоце. Неке антисоцијалне, емоционално нестабилне и несоцијализоване личности склоније су вршењу преступничких дела, него друге, добро социјализоване личности. У клиничкој и форензичкој психологији посебно се проучава проблем малолетничке делинквенције.