ADIKCIJA

Adikcija (lat. addictio=dosuđivanje, žrtvovanje; engl. addiction=sklonost, privrženost). Podložnost nekoj štetnoj navici, najčešće, psihofiziološka zavisnost od droge ili alkohola (toksikomanija, alkoholizam).


Izvori:

Trebješanin, Ž.(2008): Rečnik psihologije;  Stubovi kulture, Beograd

Forum detaljnije…