Асертивност

(од лат. asertorius< assert,; енгл. assert=потврдан, афирмативан) Одлика самопотврдног, продорног, борбеног понашања. А. се испољава у одлучној и активној самоодбрани сопствених права и виталних потреба, као и у одважном активном стремљењу ка циљу. Енглески термин а. подразумева не само изразиту самосвест, самопоуздање него и предузимљивост и продорност у остваривању својих планова и намера. У нашој култури а. је типична одлика мушког понашања. Супротно повученост, несигурност. Несигурним, исувише обазривим и обзирним људима препоручује се асертивни тренинг.

Извори:

Требјешанин, Ж.(2008): Речник психологије;  Стубови културе, Београд

Forum detaljnije…