регулација емоција

Желим да знам која осећања осећам и да научим како да их изразим и контролишем. Моју емотивну реакцију не изазивају други, ја сам одлучујем како ћу да реагујем у датој ситуацији. Желим да научим како да регулишем бес, осећање кривице, досаду, сумњу или одбаченост.

Често стичемо утисак како неко други у нама изазива одређену емоцију. Љутњу, бес или тугу. Заправо ми сами реагујемо датом емоцијом након закључка који смо тако брзо донели пре емотивне реакције, да га нисмо ни свесни. Када освестимо процес емоционалне реакције можемо радити и на уверењима која до њих доводе. Та уверења могу бити рационална и тада осећамо здраве емоције, љубав, радост, наду, тугу, љутњу (туга и љутња су непријатне здраве емоције).

Уверења могу бити и ирационална, а тада осећамо нездраве емоције, мржњу, презир, усамљеност, самопрезир, кривицу или еуфорију (еуфорија је нездрава пријатна емоција). Када увидимо да често реагујемо нездравим емоцијама можемо закључити да смо у вртлогу ирационалних уверења и да много патимо. А на томе уз адекватну подршку можемо радити. Регулација непријатних и пријатних емоција је могућа онда када почнемо да радимо на промени базичних, углавном застарелих, дисфункционалних, по нас саме штетних, ирациналних уверења.

Емоциналност се описмењава, а емотивна и социјална писменост су параметри за успешност сналажења у савременом друштву. Класична интелигенција више није одредница успеха. Неретко виђамо „личности са IQ – 150 које седе испред радње и пију пиво“,  јер не умеју да се снађу у савременом друштву  на социо-емоционалном нивоу.

Када вир нездравих емоција крене да нас утапа у осећањима безнађа, празнине, беса, кривице, самопрезира или усамљености, ваља да знамо да смо у тај вир ускочили сами, несвесно вођени тврдим, нереалним и ирационалним уверењима. Када научимо да реагујемо адекватно и примерено у датој ситуацији тада можемо рећи да смо емотивно стабилни. Тада откривамо да сами бирамо емоцију коју ћемо осећати на основу брзе обраде дате ситуације. Освешћивање чињенице да су емоције под нашом „контролом“ доноси изузетно олакшање и утемељење у зрелој и снажној личности.

Све емоције су дозвољене али нису све здраве!

Јак човек осећа и тугу, слаб човек осећа и бес!

Све нам је дато али нам није све на корист!

Психолог/Нови Сад

Психотерапија/Нови Сад

Психотерапија/Регулација емоција

Психолошко саветовање/Топалски

Психолог/ Дуња Топалски