слобода је чисто духовни појам

као да је, а није.
материјална, опатворена природа не поседује слободу саму по себи, па човек на крју постаје роб тог истог материјалног света