на стражи

срце је моје виолина што је дираш кад не знаш да свираш