ИСУСОВ СТАВ ПРЕМА ЖЕНАМА

Исус Христос је поштовао ред успостављен приликом стварања, а по коме су полови онтички и аксиолошки једнаки, али је мушкарцу поверена поглавничка улога у породици и друштву.

Исус је уздигао жене на позицију једнаке вредности са мушкарцима, припуштајући неке од њих у круг Седамдесет ученика и одређујући их да сведоче за њега (Јеванђеље по Матеју 27,55-56; 28,7; Јеванђеље по Луци 8,1-3; Јеванђеље по Јовану 4,26-30; 20,17-18). Ипак, Исус није укључио ниједну жену у круг Дванаест ученика, нити је иједној рекао: „Паси овце моје” (Јеванђеље по Јовану 21,17).

 

  1. Радикални прекид

Да би се схватио револуционарни став Исуса према женама важно је приметити да је у међузаветном периоду подређеност жена у знатној мери била груба. Жене су прогнане на позицију упечатљиве инфериорности. У верском животу, супротно старозаветној пракси, жене су искључене из учешћа у јавном богослужењу, јер се сматрало неприкладним да уче и подучавају. У том контексту Исусово опхођење према женама представљало је радикални прекид са јеврејском културом његовог времена.

  1. Жене као особе

Средишње у Исусовом ставу према женама био је његов поглед да су оне особе за које је дошао. Није их проматрао с обзиром на њихов пол, старост или брачни статус, већ с обзиром на њихову верност Богу. Рекао је: „Јер ко извршује вољу оца мојега који је на небесима, онај је брат мој и сестра и мати” (Јеванђеље по Матеју 12,49). Овде Исус проглашава за ученике и чланове своје породице сваку особу, и мушку и женску, која чини вољу Божју. То Исусово учење налази се и код Св. Павла: „Нема ту Јеврејина ни Грка, нема роба ни господара, нема мушкога рода ни женскога; јер сте ви сви једно у Христу Исусу” (Галатима посланица 3,28).7

Вредност коју је Исус придавао женама као особама види се у његовом учењу о разводу. Жене нису предмет који се може одбацити „за сваку кривицу”. Оне су особе које је Бог одредио да буду у светој брачној заједници коју човек нема право да „раставља” (Јеванђеље по Матеју 19,3-6).

Опис згрчене жене као „кћери Авраамове” (Јеванђеље по Луци 13,16) такође указује на вредност коју је Исус придавао женама. Титула „син Авраамов” уобичајено је употребљавана да се нагласи вредност човека као члана заједнице савеза. Али титула „кћер Авраамова” била је практично непозната, јер жене нису виђене као грађанке нације већ као чланице породице. Употребљавајући ту титулу, Исус је желео да истакне вредност коју Он придаје згрченој жени посебно и женама уопште.

ИСУСОВ СТАВ ПРЕМА ЖЕНАМА | Српски културни клуб (xn--j1aat.xn--90a3ac)

 

2021-11-27T22:57:03+00:00
Go to Top